Všeobecné podmínky rezervace

Od roku 2018 nebude možné provádět rezervace od soboty do pondělí. Víkendové rezervace budou moci probíhat pouze od pátku do pondělí.

Platnost rezervace je podmíněna řádnou úhradou rezervačního poplatku, který musí být Vámi uhrazen při rezervaci Vámi zvoleného motocyklu. Rezervační poplatek je 50% z ceny půjčovného.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tím, že provedete rezervaci Vámi zvoleného motocyklu Vám vzniká pouze právo, aby určený den od 10:00 do 18:00 byl pro Vás Vámi zvolený motocykl připraven k užívání a Vy jej za podmínky, že uzavřete smlouvu o nájmu motocyklu, budete moci užívat na Vámi zvolenou dobu. Podmínky, za kterých Vám rezervovaný motocykl bude poskytnut k užívání, budou tedy upraveny zvláštní smlouvou, která s Vámi bude uzavřena nejpozději do předání rezervovaného motocyklu Vaší osobě.

Pokud se rozhodnete svoji rezervaci zrušit a to v době delší než třicet dnů před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na bezplatné stornování Vaší rezervace a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v plné výši na Vámi sdělený účet.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době mezi sedmým až třicátým dnem, včetně těchto dnů samotných, před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na vrácení 50% Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v dané výši na Vámi sdělený účet. Zbývající nevrácenou část si naše společnost ponechá jako stornovací poplatek.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době kratší sedmi dní před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, nemáte právo na vrácení Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek si naše společnost v plné výši ponechá jako stornovací poplatek.

Odmítnete-li Vámi zarezervovaný motocykl převzít, popřípadě odmítnete-li uzavřít smlouvu o nájmu motocyklu anebo porušíte-li podmínky uvedené ve Vámi uzavřené smlouvě o nájmu motocyklu podmiňující předání motocyklu k užívání, je naše společnost oprávněna si Vámi uhrazený rezervační poplatek ponechat v plné výši jako stornovací poplatek.

Prohlédni si další motocykly